Mobile Gaming

PLAYER.vn xúc tiến các giải đấu cộng đồng nhằm duy trì và phát triển Cộng Đồng Mobile Legends. Tìm kiếm các tài năng thuộc cá nhân & tổ đội có kỹ năng và thành tích vượt trội trong Cộng Đồng Mobile Legends.

 

Liên hệ để hợp tác & góp ý để cùng phát triển cộng đồng Mobile Legends tại Việt Nam

 

team@player.vn

BLV Player Cup.png

BÌNH LUẬN VIÊN

DANIEL
 
 

Giải đấu Cộng Đồng PLAYER MOBILE LEGENDS CUP hằng tuần

Giải đấu Cộng Đồng PLAYER MOBILE LEGENDS MAGIC CHESS hằng tháng