Ngáo Chị Mèo

  • Player Nữ

  • Rất thích chơi Mobile Legends, thời gian gắn bó là 3 năm.

  • Thường dùng Ruby & Thamuz, Offlane

IMG_0996.jpeg

Tiêu chí

Chơi game vui vẻ không quạu ^^

  • Facebook Ngao Chi Meo