KOF 2021.jpg

1 x Giải 1.

Skin Special bất kỳ (749kc)

1 x Giải 2.

Skin Elite bất kỳ (499kc)

1 x Giải 3.

Skin Thường bất kỳ (299kc)

QUY TẮC THẮNG:

  • ĐÚNG NHẤT & ĐOÁN THÀNH CÔNG SỚM NHẤT HẠNG CAO NHẤT.

  • DỰA VÀO THỜI GIAN GHI NHẬN DỰ ĐOÁN THÀNH CÔNG CỦA SERVER.

* QUYẾT ĐỊNH CỦA BTC LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG *

KHÔNG THẮNG LẦN NÀY THÌ THẮNG LẦN SAU

CHƠI VUI - ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - QUYẾT THẮNG